מי אחראי על הילדים בהוביטון?

השמירה על הילדים, על שלומם ועל כל דבר אחר הקשור אליהם, נמצאת באחריותם הבלעדית של המלווים. המתנדבים בהוביטון אחראים רק על הציוד בחדר, והם אינם אחראים להפעיל את הילדים או להשגיח עליהם.