האם הכניסה לכנס עולה כסף?

הכניסה לכל חלקי המתחם חופשית ופתוחה לכל, אך הכניסה לאירועים מותנית בקניית כרטיס בקופות לכל אירוע בנפרד.