האם יהיו תכנים לדוברי אנגלית?

בשעות הלילה (00:00-22:00) יוקרנו סרטים דוברי אנגלית. שאר אירועי הכנס דורשים שליטה בשפה העברית.